Ανάγλυφες

Ανάγλυφες

Δώστε όγκο και βάθος στο απωτύπωμά σας. Ιδανικό υλικό έχουμε προκρίνει το ακρυλικό. η χάραξη γίνεται με ακόμα περισσότερο βάθος για τέλειο αποτέλεσμα ακόμα και σε μικρά και πολύπλοκα σχέδια. Εφαρμογές: Πυλός, Σαπούνι, κερί κ.α.

Μη προσπαθείτε να σχεδιάσετε σε αυτόματες φόρμες τη σφραγίδα σας.

Αφήστε σε εμάς την επιμέλειά της!

Δώστε μας το κείμενό σας και θα σας αποστείλουμε εντός λίγων λεπτών προσχέδιο

με το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα για τη δική σας ξεχωριστή περίπτωση.

Αναλόγως άλλωστε του κειμένου διαλέγουμε το κατάλληλο μέγεθος,

γραμματοσειρά, στοίχιση, πάχος γραμμάτων, στένεμα, φάρδεμα ούτως ώστε  το τελικό σας αποτέλεσμα

να είναι άκρως επαγγελματικό και κομψό. Εχούμε πάνω από 25 χρόνια εμπειριά σε αυτό.