ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Η ανθεκτικότερη επιλογή! Δώστε μας τις διαστάσεις για να σας κάνουμε προσφορά!

Για τη κατασκευή επιγραφών σήμανσης κτιριών, δρόμων, γραφείων, εργοστασίων
χρησιμοποιόυμε συνήθως  αλουμίνιο. Το αλουμίνιο είναι υλικό ανοξείδοτο και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.
To πάχος είναι συνήθως 8/10mm ή 1mm.
Η φιλοτέχνηση σε κάθε περίπτωση  γίνεται με ψηφιακή εκτύπωση και επικόλληση βινυλίου
όπου μπορουν να απεικονισθούν όλων των ειδών τα σχέδια και φωτογραφίες.
Όταν το σχέδιο το επιτρέπει προτείνουμε η φιλοτέχνηση να γίνεται μέσω κοπής και επικόλλησης έτοιμων χρωματιστών βινυλίων.
Η συγκεκριμένη τεχνική ανεβάζει επιπλέον την ανθεκτικότητα και αντοχή στο χρόνο.